Sponsorer

Tack till alla sponsorer, utan er hade det inte varit möjligt att genomföra årets svenska och nordiska mästerskap!